ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!

Służymy Klientom naszym doświadczeniem, umiejętnościami i wiedzą, zapewniamy możliwość konsultacji. Bezwzględnie przestrzegamy zasady tajemnicy służbowej.

 

Oferujemy pełen zakres usług księgowych i kadrowo-płacowych.

Zajmujemy się kompleksową obsługą dla każdego typu prowadzonej działalności. Świadczymy profesjonalne usługi księgowe w dowolnym zakresie – prowadzimy zarówno księgowość pełną (Księgi Handlowe), jak i uproszczoną (Księgi Przychodów i Rozchodów).

W ramach kompleksowych usług nasi klienci mogą liczyć na reprezentowanie ich przed urzędem skarbowym, oraz instytucjami takimi jak: ZUS, KRS, a także sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych. Zakres naszych usług dostosowujemy do potrzeb Klienta.

Jesteśmy solidni i skuteczni w rozwiązywaniu wszelkich problemów z zakresu rachunkowości oraz kadr i płac. Współpraca z adwokatami, radcami prawnymi oraz biegłymi rewidentami to świadectwo naszych wysokich aspiracji w dążeniu do satysfakcji Klienta.

Pomogę załatwić dla Ciebie formalności w ZUS, US, GUS, PFRON, UC, Środowisko, Ubezpieczenia, Kredyty oraz Leasing.

Poprowadzę dla Ciebie ZUS, podatki, GUS, PFRON, UC i wszystkie inne sprawy urzędowe; przyjadę po dokumenty, nie będę zajmować dużo czasu; chcę odciążyć Cię od obowiązków, abyś Ty mógł zająć się swoim biznesem. Na życzenie Klienta oferujemy pomoc w przygotowywaniu biznes planu i analizy finansowej. Proponujemy Klientom również pośrednictwo finansowe w zakresie ubezpieczeń, kredytów i leasingów.

 

Proces comiesięcznej współpracy :

W przypadku, gdy zamierzacie Państwo dopiero założyć działalność gospodarczą prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się w siedzibie biura rachunkowego na wypełnienie niezbędnych formularzy podatkowych oraz wyboru najlepszej formy opodatkowania dla Państwa nowej firmy.

Podpisanie umowy oraz upoważnień może nastąpić w siedzibie Biura Rachunkowego lub w siedzibie zleceniodawcy. Biuro Rachunkowe składa wszystkie niezbędne dokumenty w odpowiednim dla Państwa firmy Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Po podpisaniu umowy o świadczenie usług księgowych zgłaszają Państwo telefonicznie lub mailowo gotowość do przekazania dowodów księgowych (nie później do 10 dnia każdego następnego miesiąca za miesiąc rozliczeniowego). Dokumenty do biura rachunkowego można dostarczyć osobiście lub skorzystać z możliwości odbioru dokumentów przez naszego pracownika w siedzibie Państwa firmy. Dopuszczalne jest także dostarczanie dokumentów za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, Pozwala to na obniżenie kosztów przejazdów i oszczędność czasu. Po sporządzeniu deklaracji rozliczeniowych zostają Państwo poinformowani o wyniku finansowym, oraz o możliwości odebrania przelewów do US i ZUS lub zostaną one Państwu przesłane w formie papierowej lub elektronicznej.

Przechowywanie dokumentacji księgowej

Dokumenty księgowe podatnika zasadniczo przechowywane i archiwizowane są w siedzibie biura rachunkowego za dany rok podatkowy. Jeżeli zachodzi potrzeba przechowywania dokumentacji w siedzibie płatnika, dokumenty księgowe wydawane są do biura rachunkowego tylko na czas sporządzania dokumentacji i deklaracji podatkowej. Po sporządzeniu deklaracji dokumenty księgowe są przekazywane do klienta. Po zakończeniu roku podatkowego i sporządzeniu rozliczenia rocznego, dokumentacja zostaje zwrócona podatnikowi.

Usługi za pośrednictwem internetu

Możliwe jest świadczenia usługi na „odległość” bez konieczności fizycznego dostarczania dokumentów do biura. Za pomocą poczty elektronicznej klient przesyła w trakcie miesiąca zeskanowane dokumenty zakupu i sprzedaży. Biuro przetwarza dokumenty, następnie ewidencje podatkowe (książka, rejestry VAT, listy płac, deklaracje i inne) w postaci plików PDF zostają przesłane do klienta. Klient drukuje ewidencje i dołącza do dokumentów źródłowych.

Kompleksowa oferta jest przygotowana z myślą zarówno o Klientach indywidualnych jak i o różnego rodzaju spółkach prawa cywilnego, handlowego.