Obsługa Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

  • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Klienta,
  • ewidencjonowanie kosztów i przychodów,
  • prowadzenie rejestrów VAT,
  • prowadzenie rejestru środków trwałych, ewidencji wyposażenia i naliczanie amortyzacji,
  • wyliczanie należnych podatków (VAT, PIT, Akcyza) i przygotowywanie deklaracji oraz zeznań podatkowych,
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach administracyjnych przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędami Skarbowymi,
  • sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych,
  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i statystycznych (GUS),
  • obsługa dofinansowań i refundacji PFRON,
  • na życzenie Klienta pomoc w przygotowywaniu biznes planów i analiz finansowych.