Obsługa Kadrowo-Płacowa

  • sporządzanie list płac zawierających wszystkie pozycje wynagrodzenia (płaca podstawowa, premie, ekwiwalenty, dodatki),
  • sporządzanie imiennych raportów ubezpieczonych RMUA, pasków wynagrodzeń,
  • naliczanie składek pracowników i sporządzanie deklaracji ZUS,
  • rozliczanie podatku dochodowego pracowników oraz sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach (PIT-8A, PIT-11, PIT-40),
  • prowadzenie akt personalnych pracowników,
  • monitorowanie terminów badań okresowych oraz obligatoryjnych szkoleń BHP pracowników,
  • raportowanie stanów wykorzystania urlopów,
  • pomoc w organizacji szkoleń BHP.