Obsługa ewidencji ryczałtowych

  • prowadzenie ewidencji przychodów,
  • ewidencje podatku od towarów i usług VAT,
  • rozliczenia z Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, PFRON, Urzędem Celnym,
  • na życzenie Klienta pomoc w przygotowywaniu biznes planów i analiz finansowych.